drom-etta

Hans Viksten – Drömgångaren

14 maj – 10 september

 

Drömgångaren är en återkomst ur glömskan, till nuet och
drömmarna av en av Hälsinglands mest namnkunniga konstnärer.
Läs mer>>
Ett samarbete mellan Hälsinglands museum och Hälsinge Akademi.

 

 

forsa

Forsa fotolinje

7 – 28 maj

 

Fotoutbildningen på Forsa folkhögskola visar sina slutarbeten.
Foto: Hanna Wallström (bilden beskuren)

 

 

 

sloja-2sloja-1

Vad är en fri kvinna?

I museets café visas nu en vandringsutställning där några av dagens
sjalbärare kommer till tals i ord och bild. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin.
Möjlighet finns att låna utställningen med tillhörande pedagogiskt
material. Kontakta då museipedagog Maria Lindqvist.
maria.lindqvist@hudiksvall.se


För information och bokning av visningar och samtal.
skolor  |  vuxengrupper

 

Utställningen pågår tom 4 juni

 

Anna Odell - etta

Anna Odell

”Okänd, kvinna 2009-349701″
En berättande utställning om den psykiatriska
tvångsvårdens slutna värld. Läs mer >>

 

Utställningen pågår 5 mars – 28 maj

 

Selma-etta

Selma Nyström

Frälsning, flärd och fromhet
En utställning om Selma Nyström (1894–1960), frälsningssoldaten
som broderade både för nuet och för sitt kommande liv. Läs mer >>

 

kopparbild

Koppar i Hälsingland

En utställning om koppar och kopparslagare i Hälsingland. 
Läs mer >>

 

24 april - tills vidare

 

En utställning i tre kapitel

Genom tid, tanke, mänsklighet och textilier.
Läs mer >>

 

Omslag-kalendarium-2016

Nytt kalendarium

Här kan du läsa om kommande utställningar. >>

 

museet_var_2Välkommen till
Hälsinglands museum!

Storg. 31, Hudiksvall
Öppet: måndag 12–16, tisdag–fredag 10–16, lördag 12–16

 

 

 

Detta händer vecka 21

Måndag 23 maj
Svenska med baby  |  10.30 – 12.00
Här kan du träffa andra föräldralediga från olika delar av staden
och världen. För mer information se nedan.

 

Tisdag 24 maj
Café hela livet  |  kl 10.30
Föreläsning – ”Bistånd, hållbarhet och livet i El Salvador”
Under hösten 2015 fick Leo Rehnfeldt från Hudiksvall vistas som
praktikant vid en biståndsorganisation i El Salvador.

 

Fredag 27 maj
Hudiksvall hela livet – Skravlan  |  kl 10.30
Kom och lyssna på Norrbotten-jäntan Sonja Hällströms, 83 år,
fantastiska resa mellan New Mexico och Montana då hon till-
sammans med en liten grupp människor fick besöka sex olika
indianreservat. En resa som gav djupa intryck och förändrade
hennes liv.

 

VISNINGAR
Okänd, kvinna - Vård & omsorg, Slottegymnasiet, Anhöriggrupp,
Hudiksvalls kommun, Kommunledningsförvaltningen, Hudiksvalls
kommun
Haaken Gulleson, konstvisning - Förskoleklass, Håsta skolan
Historiska stadsvandringar – Ede skola åk 3

 

AKTUELLT
I helgen finns Hälsinglands museum på Landsbygdsriksdagen
i Visby!
 
Tillsammans med Kalmar länsmuseum deltar vi i Riksutställ-
ningars
seminarium om hur museer kan arbeta lokalt och regionalt för
en för
bättrad, ömsesidig integration. Följ oss i Visby via Facebook, vi
uppdaterar löpande under helgen! 

 

 

aula 160513

Ny hörsal i sikte

Bygget av en ny hörsal till museet pågår för fullt, och projektet beräknas
stå färdigt i juni månad. Museet har länge saknat en hörsal för större
föreläsningar, seminarier och olika evenemang. Hörsalen kommer att
rymma runt 50 personer och kommer även att kunna fungera som en
ny, mindre scen i Hudiksvall.
Hela projektet har en totalkostnad på 2 miljoner och har finansierats
med bidrag från Boverket, Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun.

 

 

hilding

Hilding Mickelssons bildskatt

Hilding Mickelsson (1919-2002) var en av Hälsinglands mest betydande fotografer. Hans dokumentation av arbete och natur står i en sär-
ställning
 och han medverkade i otaliga publikationer, tidskrifter och
böcker under 
sitt liv. Hilding Mickelsson-sällskapet verkar i hans anda
som ideell 
förening genom att sprida kunskap om hans arbete, bland
annat genom 
den årliga Hildingdagen. Bilden något beskuren.


Läs mer på Hilding Mickelsson-sällskapets hemsida >> 
Hilding Mickelssons bildsamling förvaltas av Hälsinglands museum >>

 

 

moske

Studiebesök i olika
religiösa rum

Förra fredagen hade Maria Lindqvist och Erika Persson, Hälsinglands
museum förmånen att göra studiebesök i olika religiösa rum för att lära
mer om dess interiörer och hur de kan läsas ur ett mångreligiöst
perspektiv. Läs mer >>

 

 

Svenska med baby - foto

Svenska med baby

Varje måndag  |  kl 10.30 – 12.00
Här kan du träffa andra föräldralediga från olika delar av staden och
världen. Vi träffas varje vecka på samma plats. Det är gratis och du
behöver inte anmäla dig i förväg.

 

Läs mer på  |  svenska  |  engelska  |  franska  |  spanska  |  arabiska  |
persiska  |  somaliska  |  tigrinska  |  polska  |   ryska  |  turkiska  |
rumänska  |  bosniska/serbiska/kroatiska

 

 

bandskedar-2

Månadens föremål

Maj  |  Bandgrindar
Det finns lika många utseenden på bandgrindar som det finns exemplar
av dem, individuellt utförda förekommer dom på en rad olika platser
runt omkring i landskapet.
  |  
Läs mer >>

 

 

elektrifierat-etta

Bildens meningar

Maj  |  Elektrifierat
Elektrifieringen. Vad den gjorde med nationen Sverige är en pågående
historia, gigantisk. Den rymmer upplysning rent bokstavligt, liksom
uppdämda älvar, dränkta samiska boplatser, kärnkraftsomröstningar
och tysk brunkol.  |  Läs mer >>

 

 

 

Integration, religion och nya överenskommelser

Hälsinglands museum driver sedan april 2015 projektet Integration,
religion och nya överenskommelser i samarbete med bland andra
Södertörns högskola
 och Fryshusets interreligiösa projekt Tillsammans
för Sverige
. Läs mer >> 

 

Integration, religion and New Agreements. Read more. In english >>

 

 

Erland

Romskt liv -
fotografier som minns

16-17 maj var Erika Persson och Joel Bergroth på plats på Romska
Kulturcentret i Malmö. Läs mer >>

 

Läs mer om projekten >>
Se även hemsidan Romska Bilder >>

 

 

 

Annasjalvtredje

Haaken Gulleson och
medeltida träskulptur

Under 2015-2016 pågår ett projekt om Haaken Gulleson och
medeltida kyrklig skulptur i Norrland.
Läs mer >>

 

 

 

pedagogik spelar roll

Pedagogiskt program
våren 2016.

Läs mer >>

 

Dags att boka visning i Anna Odells utställning
Okänd, kvinna 2209-349701. Läs mer >>