Langusten-etta

Langusten – John Sten

En hummer, en langust avbildas på Hälsinglands museums senaste
donation. Det handlar om en studie, en skiss till en stor beställning
som John Sten fick i Paris 1917. Läs mer >>

 

 

wallners-etta

Wallners lager

Välstånd via postorder  |  Idérummet plan 1
Hälsinglands museum fick i början av 2016 ta emot arkivet efter firman
”Wallners helsingelinne-industri” vilken grundades som ett familje-
företag av Ferdinand Wallner år 1910. Arkivhandlingarna och föremålen
var så intressanta att de lätt kunde gestaltas i en utställning.
Läs mer >>

 

 

carljohan_etta

Ledtrådar -
Carl Johan De Geer

18 juni -  17 september
Femtio års genreöverskridande uttryck samlat till en utställning.
En myllrande och omisskänlig värld från en av Sveriges mest
egensinniga konstnärer, alltid lika nyfiken inför nästa upptäckt
på andra sidan gränsen. Läs mer >>
Ett samarbete med Färgfabriken.

 

 

Polisen, ur utställningen Ikoner. Foto: Emma Svensson.

Ikoner -
en utställning om att få finnas

11 juni - 10 september
En utställningen som har sitt ursprung i Glada Hudik-teaterns arbete.
Den har blivit en stor succé på Fotografiska i Stockholm och hyllats
internationellt. Läs mer >>
Polisen, från utställningen Ikoner. Foto: Emma Svensson

 

 

drom-etta

Hans Viksten – Drömgångaren

14 maj – 10 september

 

Drömgångaren är en återkomst ur glömskan, till nuet och
drömmarna av en av Hälsinglands mest namnkunniga konstnärer.
Läs mer>>
Ett samarbete mellan Hälsinglands museum och Hälsinge Akademi.

 

kopparbild

Koppar i Hälsingland

En utställning om koppar och kopparslagare i Hälsingland. 
Läs mer >>

 

24 april - tills vidare

 

 

Omslag-kalendarium-2016

Nytt kalendarium

Här kan du läsa om kommande utställningar. >>

 

 

 

museet juni-16

Välkommen till
Hälsinglands museum!

Storg. 31, Hudiksvall
Öppet: måndag 12–16, tisdag–fredag 10–16, lördag 12–16

 

 

Stockbåten

Båtmagasinet öppet -

visar Norrlands äldsta båt

I år visar museet Norrlands äldsta båt i båtmagasinet i hamnen.
Stockbåten kom i dagens ljus 1892 när man grävde en kanal för att
dika ut en myr i Fiskeby utanför Hudiksvall. På sex fots djup låg det
som långt senare skulle visa sig vara Norrlands äldsta båt. Läs mer >>

 

Magasinet är öppet måndag – fredag 12.00-14.00
fr.o.m. måndagen 4 juli.

 

 

guidade visningar

Guidade visningar

Sommaren 2016
Under sommaren kan Hälsinglands museum erbjuda guidade
visningar och stadsvandringar. Välkomna till resor genom tid och
samhälle, i Hudiksvalls historia bland köpmän och fiskare, i
utställningar som lotsar genom samtidens frågor kring identitet,
makt och maktlöshet.

Möt konstnärer som John Sten, som bröt sin fattigdom i 1910-talets
Paris eller Carl Johan de Geer som korsat de flesta gränser med sin
ständiga nyfikenhet. Eller varför inte Hans Viksten som gjorde konst
av drömmar och aningar. I utställningen ”Ikoner” ser vi 21 modeller
bland Glada Hudik-teaterns skådespelare gestalta klassiska roller ur
historia och kultur.

 

Från 29 juni till 10 augusti, läs mer här >>

 

Mickelsson-sommar-2

Hilding Mickelssons bildskatt

Hilding Mickelsson (1919-2002) var en av Hälsinglands mest betydande fotografer. Hans dokumentation av arbete och natur står i en sär-
ställning
 och han medverkade i otaliga publikationer, tidskrifter och
böcker under 
sitt liv. Hilding Mickelsson-sällskapet verkar i hans anda
som ideell 
förening genom att sprida kunskap om hans arbete, bland
annat genom 
den årliga Hildingdagen. Bilden något beskuren.


Läs mer på Hilding Mickelsson-sällskapets hemsida >> 
Hilding Mickelssons bildsamling förvaltas av Hälsinglands museum >>

 

 

burkar

Månadens föremål

Juni  |  Näverburkar
Lättast att samla näver är under savtiden – d.v.s. under tidiga
sommaren då nävern lättare lossnar från underbarken på björken.
Läs mer >>

 

 

Lottefors-etta

Bildens meningar

Juli  |  Utan minnesmärke
Redan i oktober 2011 skrev jag om denna märkliga byggnad och
museet frågade då vilken  uppgift den haft i samhället Lottefors i
Bollnäs kommun. Att där funnits en anknytning till folkrörelse var
tydligt, men arkitekturen var mer än lovligt djärv och inte särskilt
typiskt för ett Folkets Hus.   |  Läs mer >>

 

 

 

Integration, religion och nya överenskommelser

Hälsinglands museum driver sedan april 2015 projektet Integration,
religion och nya överenskommelser i samarbete med bland andra
Södertörns högskola
 och Fryshusets interreligiösa projekt Tillsammans
för Sverige
. Läs mer >> 

 

Integration, religion and New Agreements. Read more. In english >>