6x7_2013_ 007

Esko Männikkö - Time Flies

1 oktober – 7  januari 2017

 

Världen är allt som är fallet. Filosofen Wittgensteins universella
uttalande kunde stå som devis framför Esko Männikkös fotografiska
verk. Deras sakliga och episka storslagenhet rymmer en slags filosofi
om allt det som världen visar sig i för oss betraktare. Finska ungkarlar,
katakomberna i Palermo, uppstoppade djur, katolska gravskulpturer,
förfallna gårdar. Läs mer >>

 

 

sorg-ettan

”Sorgens och minnets föremål”

8 oktober – 21 januari 2017

 

I en sekulariserad och mångreligiös samtid uppstår ett behov av
nya produkter för sorgens ritualer. Utställningen presenterar hant-
verksföremål som arbetats fram under ett samarbete med ett tiotal
hantverkare och konstnärer. Föremål som är tänkta som alternativ
till det traditionella utbudet vid sorg- och begravningsceremonier.
Foto: Pär Nyberg

 

 

Sportstugan-etta

VideoGUD

Ett retrospektiv signerat Mårten Nilsson
I samarbete med VideoGUD och Stiftelsen Filmform.

 

3 oktober - tills vidare

 

 

wallners-etta

Wallners lager

Välstånd via postorder  |  Idérummet plan 1
Hälsinglands museum fick i början av 2016 ta emot arkivet efter firman
”Wallners helsingelinne-industri” vilken grundades som ett familje-
företag av Ferdinand Wallner år 1910. Arkivhandlingarna och föremålen
var så intressanta att de lätt kunde gestaltas i en utställning.
Läs mer >>

 

 

kopparbild

Koppar i Hälsingland

En utställning om koppar och kopparslagare i Hälsingland. 
Läs mer >>

 

24 april - tills vidare

 

 

museet-höst-16-2

Välkommen till
Hälsinglands museum!

Storg. 31, Hudiksvall
Öppet: måndag 12–16, tisdag–fredag 10–16, lördag 12–16

 

 

 

Detta händer vecka 43

Måndag 24 oktober
Svenska med baby  |  kl 10.30 – 12.00
Här kan du träffa andra föräldralediga från olika delar av Hudiksvall
och världen. Vi pratar om olika teman, sjunger och gör andra roliga
saker tillsammans med våra barn. Vi träffas varje vecka här på museet.

 

Tisdag 25 oktober
Hudiksvall hela livet – Samtalscafé  |  kl 10.30
Denna tisdag är temat: Hur ser en värdig och bra äldreomsorg ut?

 

Fredag 28 oktober
Hudiksvall hela livet - Seniorträff  |  kl 10.30
Vår gäst denna fredag är Helge Eriksson, 84 år från Hudiksvall.
Han har arbetat över 40 år på Hudiksvalls Elverk och kommer att ta
oss med till den tid då elen kom till stan!

 

 

 

 

Båtflykting

Eino och Somar – två ungdomar med samma livsöde,
men 71 år som skiljer dem åt.

 

Båtflykting är en del av projektet ”Vem äger berättelserna?”
Manus och regi: Kristina Wicksell  |  Animation: Emanu
Berättarröst: Elsa Sjögren
  |  Musik: Petra Haraldson

 

 

 

Mickelsson-sommar-2

Hilding Mickelssons bildskatt

Hilding Mickelsson (1919-2002) var en av Hälsinglands mest betydande fotografer. Hans dokumentation av arbete och natur står i en sär-
ställning
 och han medverkade i otaliga publikationer, tidskrifter och
böcker under 
sitt liv. Hilding Mickelsson-sällskapet verkar i hans anda
som ideell 
förening genom att sprida kunskap om hans arbete, bland
annat genom 
den årliga Hildingdagen. Bilden något beskuren.


Läs mer på Hilding Mickelsson-sällskapets hemsida >> 
Hilding Mickelssons bildsamling förvaltas av Hälsinglands museum >>

 

grund-etta

Bildens meningar

Oktober  |  Grundstötning
Den 13 november 1911 kunde tidningen Hudiksvalls Nyheter meddela
att hamnen i staden var fullständigt isfri. Men vad hjälpte det ångfartyget
Bard som här brutalt ställt sig på grund med stäven pekande i luften och
aktern under vatten?   |  Läs mer >>

 

 

 

Integration, religion och nya överenskommelser

Hälsinglands museum driver sedan april 2015 projektet Integration,
religion och nya överenskommelser i samarbete med bland andra
Södertörns högskola
 och Fryshusets interreligiösa projekt Tillsammans
för Sverige
. Läs mer >> 

 

Integration, religion and New Agreements. Read more. In english >>

 

 

 

För skolor höstterminen 2016

Pedagogiska program och guidade visningar. Läs mer >>