Langusten-etta

Langusten – John Sten

En hummer, en langust avbildas på Hälsinglands museums senaste
donation. Det handlar om en studie, en skiss till en stor beställning
som John Sten fick i Paris 1917. Läs mer >>

 

 

wallners-etta

Wallners lager

Välstånd via postorder  |  Idérummet plan 1
Hälsinglands museum fick i början av 2016 ta emot arkivet efter firman
”Wallners helsingelinne-industri” vilken grundades som ett familje-
företag av Ferdinand Wallner år 1910. Arkivhandlingarna och föremålen
var så intressanta att de lätt kunde gestaltas i en utställning.
Läs mer >>

 

 

carljohan_etta

Ledtrådar -
Carl Johan De Geer

18 juni -  17 september
Femtio års genreöverskridande uttryck samlat till en utställning.
En myllrande och omisskänlig värld från en av Sveriges mest
egensinniga konstnärer, alltid lika nyfiken inför nästa upptäckt
på andra sidan gränsen. Läs mer >>
Ett samarbete med Färgfabriken.

 

 

Polisen, ur utställningen Ikoner. Foto: Emma Svensson.

Ikoner -
en utställning om att få finnas

11 juni - 10 september
En utställningen som har sitt ursprung i Glada Hudik-teaterns arbete.
Den har blivit en stor succé på Fotografiska i Stockholm och hyllats
internationellt. Läs mer >>
Polisen, från utställningen Ikoner. Foto: Emma Svensson

 

 

drom-etta

Hans Viksten – Drömgångaren

14 maj – 10 september

 

Drömgångaren är en återkomst ur glömskan, till nuet och
drömmarna av en av Hälsinglands mest namnkunniga konstnärer.
Läs mer>>
Ett samarbete mellan Hälsinglands museum och Hälsinge Akademi.

 

kopparbild

Koppar i Hälsingland

En utställning om koppar och kopparslagare i Hälsingland. 
Läs mer >>

 

24 april - tills vidare

 

 

museet juni-16

Välkommen till
Hälsinglands museum!

Storg. 31, Hudiksvall
Öppet: måndag 12–16, tisdag–fredag 10–16, lördag 12–16

 

 

Stockbåten

Fiskebybåten

Människor och båtar i Hälsinglands förhistoria

Trots att den tillverkats för mer än 2 500 år sedan var den häpnads-
väckande välbevarad. Vad kan Fiskebybåten lära oss om de människor
som bodde i Hälsingland under förhistorien? Vad finns kvar att upptäcka
i jorden och under vattnet?

 

Arkeolog Bo Ulfhielm, Länsmuseet Gävleborg, berättar
Onsdag 31 augusti  |  kl 19.00  |  Hälsinglands museum 

 

 

tartan

Carl Johan De Geer

Måndag 5 september  |  kl 19.00-20.30
Carl Johan De Geer visar och berätta
r om några av sina filmer.
Entré 100 kr

 

Tisdag 6 september  |  kl 10.00-11.30
Carl Johan De Geer guidar i sin utställning Ledtrådar.
Entré 100 kr.

 

I samarbete med Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg.
Begränsat antal platser. Bokning: halsinglands.museum@hudiksvall.se,
0650 – 19601 eller i Hälsinglands museums café.

 

 

Mickelsson-sommar-2

Hilding Mickelssons bildskatt

Hilding Mickelsson (1919-2002) var en av Hälsinglands mest betydande fotografer. Hans dokumentation av arbete och natur står i en sär-
ställning
 och han medverkade i otaliga publikationer, tidskrifter och
böcker under 
sitt liv. Hilding Mickelsson-sällskapet verkar i hans anda
som ideell 
förening genom att sprida kunskap om hans arbete, bland
annat genom 
den årliga Hildingdagen. Bilden något beskuren.


Läs mer på Hilding Mickelsson-sällskapets hemsida >> 
Hilding Mickelssons bildsamling förvaltas av Hälsinglands museum >>

 

 

burkar

Månadens föremål

Juli  |  Näverburkar
Lättast att samla näver är under savtiden – d.v.s. under tidiga
sommaren då nävern lättare lossnar från underbarken på björken.
Läs mer >>

 

 

Fredens kulle

Bildens meningar

Augusti  |  Osynlig historia
Det är inte världens bästa bild, för en utomstående fullständigt intet-
sägande, men vykort tilläts ofta ha en nästan outhärdligt lokal karaktär
en gång. Konsumbutiken, närmaste vägkorsningen eller kommunal-
kontoret.   |  Läs mer >>

 

 

 

Integration, religion och nya överenskommelser

Hälsinglands museum driver sedan april 2015 projektet Integration,
religion och nya överenskommelser i samarbete med bland andra
Södertörns högskola
 och Fryshusets interreligiösa projekt Tillsammans
för Sverige
. Läs mer >> 

 

Integration, religion and New Agreements. Read more. In english >>