Sommarbild tagen av Hilding Mickelsson

Hilding Mickelssons bildskatt

Hilding Mickelsson (1919-2002) var en av Hälsinglands mest betydande fotografer. Hans dokumentation av arbete och natur står i en särställning och han medverkade i otaliga publikationer, tidskrifter och böcker under sitt liv. Hilding Mickelsson-sällskapet verkar i hans anda som ideell förening genom att sprida kunskap om hans arbete, bland annat genom den årliga Hildingdagen.