Anders Kompass

Porträttbild föreställande Anders Kompass

Hälsinglands museum gästas av Anders Kompass den 5 september

Historien börjar 2014, då den högt uppsatte FN-chefen Anders Kompass tar del av en hemlig­stämplad rapport från krigs­härjade Central­afrikanska republiken. I rapporten står att franska soldater – utsända på uppdrag av FN för att skydda landets civil­­befolkning – begår sexuella övergrepp på barn. Soldater som kräver sexuella tjänster i utbyte mot mat och pengar. Grova över­grepp mot minderåriga, en stor skandal.

Kompass väljer att informera franska myndigheter. De reagerar snabbt – identifierar soldaterna, startar en utredning. På FN blir rektionen en annan. Kompass anses ha gjort fel, överträtt sina befogenheter då han låtit franska myndigheter ta del av hemlig­stämplad FN-rapport. Han blir avsatt med omedelbar verkan. Han hängs ut i media, baktalas offentligt av sina chefer. Själv är han belagd med munkavle, får inte ge sin version av händelserna så länge utredningen om hans agerande pågår.

Senare dras slutsatsen att Kompass handlat helt rätt, att det var fel att avsätta honom från hans tjänst, att fler borde följa hans exempel. Men Kompass hade tappat förtroendet för sin organisation och valde – efter 21 år i Förenta Nationernas tjänst – att lämna sitt uppdrag som chef för fält­avdelningen på organisationens högkommissariat för mänskliga rättigheter.

En berättelse om mod och styrka och om att ta stora risker för något man tror på.

Tisdagen den 5 september besöker Anders Kompass Hälsinglands museum. Vi pratar om hans bakgrund och karriär inom FN och UD, om att arbeta för mänskliga rättigheter, om demokrati och om civilkurage.

Museet sommarutställning Metanoia – som också handlar om att med mod och styrka överkomma det mörka – visas i samband med föredraget.

Anders Kompass arbetar idag på det svenska Utrikes­departementet. 2009-2016 arbetade han som chef för fält­avdelningen på FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter. Han har tidigare haft FN-uppdrag i Guatemala, Mexiko och Colombia och på organisationens högkvarter I New York. Han är specialiserad på frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati och bistånd.

Boka datumet redan nu!
Program kommer i början av augusti.