Ett av Rosa Taikons smycken hängd på timmervägg.
Foto: Rosa Taikon / Hälsinglands Museum

Angående m-revisors utspel om mutbrott

PRESSMEDDELANDE FRÅN HÄLSINGLANDS MUSEUM

Angående m-revisors utspel om mutbrott

I en nyhetsartikel i Hudiksvalls Tidning den 2 maj 2018 insinuerar Kjell-Olof Hofsberger, politisk revisor för Stiftelsen Hälsinglands museum att det förelåg en muta från Rosa Taikons dödsbo till museet i samband med donationen av silverkonstnären Rosa Taikons verkstad.

Styrelsen för Hälsinglands museum beklagar att dödsboet på detta sätt misstänkliggörs. Hofsbergers påstående är mycket olyckligt och har ingen som helst saklig grund.

Med detta pressmeddelande vill styrelsen uppmärksamma kränkningen av Rosa Taikons familj och dödsbo och noterar att Hofsberger, än en gång, bryter mot god revisionssed i sitt uppdrag.

Hudiksvall 2018-05-31
Styrelsen för Hälsinglands museum