Årsrika

E-boken Årsrika är ett handlednings- och studiematerial kopplat till vandringsutställningen ”Årsrika”. Boken kan laddas ned i undervisnings- och studiesyfte och kan fungera som en resurs för personal inom äldreomsorgen. Materialet kan även användas i andra studiesammanhang där en vill lära sig mer om ”Det positiva åldrandet”.

Ladda ned