Kulturmiljö

Gävleborgs historia är mångtusenårig. Den speglas i länets olika kulturmiljöer. Kustområdets många gravhögar och rösen, de medeltida kyrkorna, hälsingegårdarna och järnbruken. Alla är värda ett besök, liksom jordbruksbygdernas fäbodar, kustens alla fiskelägen och de två äldsta städerna i Norrland, Gävle och Hudiksvall. Bruksnäringen utvecklas redan under 1600-talet och länet blir tidigt industrialiserat med stark – och bestående – dominans av norrländska basnäringar som skog och papper.

De öppna vattnen längs kuststräckan var tidigare den mest framkomliga ”vägen” genom länet, och vattendragen förband också kust med inland. Gävleborgs kust är ungefär 25 mil fågelvägen. Ordet Hälsingland tolkas som ”hälsingarnas land”, alltså de som bor innanför halsarna, de långsmala havsvikarna och Gästrikland betyder då gästrikarnas land, även om ordet gästrikar är svårtolkat.

Byggnadsvård

Hälsingegårdar

Fiskelägen

Kyrkor

Järnbruk