Byggnadsvård

Hälsinglands olika kulturmiljöer är en väldig resurs, inte bara för landskapets invånare utan även för de många besöka och turister som kommer hit. Men den mångfald som finns kräver underhåll och kunskap för att kunna fortleva som en resurs även i framtiden.

Landskapets byggnader och deras föremål ska användas. Men hur kan man på bästa sätt göra förändringar, ombyggnationer? Vilka förändringar är möjliga och vilka byggnader är skyddade eller bör skyddas? Det är frågor som vi på Hälsinglands Museum hjälper till att ge svar på. Frågorna gäller i alla tänkbara miljöer, kyrkor, fiskelägen, i järnbruket eller bondgårdar. Det finns kulturhistoriska värden i byggnader från alla tidsepoker.

Vi utför olika kulturhistoriska uppdrag. Museets långa erfarenhet och djupa kännedom om landskapet är garant för hög kvalité och säkra omdömen.

På uppdrag utför vi olika typer av inventeringar, utredningar, antikvariska kontroller och dokumentationer. För vissa ombyggnationer kan bidrag från Länsstyrelsen utgå, kontakta oss och vi skriver utlåtanden till era ansökningar. Vi har bred erfarenhet från en rad olika kulturmiljöer, exempelvis prästgårdar, kyrkor, Hälsingegårdar, bruksmiljöer, fiskelägen.

Publicerad