Fiskelägen

Handel och fiske har skapat Hälsinglands två kuststäder, Hudiksvall och Söderhamn. Städernas borgare var också fiskare och byggde den kustkultur som ryms i fiskelägen som Kråkön, Karskär, Mellanfjärden och Gåsholma. Gävleborgarna fick kungligt privilegium på allt sommarfiske längs Norrlandskusten.

Fiskekulturen präglar fortfarande kustbandet med sina stugor, båthus, gistvallar och små träkapell. Idag är fiskelägenas stugor eftertraktade sommarnöjen, en gång var de platser för en hård och osäker försörjning. På grund av den ständiga landhöjningen har många flyttats under tidens gång, många gamla hamnplatser lever kvar som namnminnen uppe på land.

Museets samling fiskeläge-bilder på DigitaltMuseum

Publicerad