Järnbruk

Gävleborgs järnbruk återfinns över hela länet och sträcker sig ända upp till Gnarp i norr. Bergsmän kallades bönder som förutom sitt jordbruk även framställde träkol, bröt malm och smidde järn. Men det är något som hör till Bergslagen, Hälsingland saknar bergsmän. Torsåker i Gästrikland är särskilt känt för sina bergsmän och bergshanteringen där sträckte sig från 1374 till slutet av 1800-talet. Redan 1542 fanns sex hyttor i Gästrikland, och det första järnbruket som fick privilegier i Gästrikland var Järbo 1637.

Till Hälsinglands bruk kom malmen på skutor från Roslagen och de färdiga järnvarorna skickades tillbaka, ofta för export, till Gävle eller Stockholm. Men bruken band också samman inland och kust. Inlandets stora skogar gav kol och vattendragen blev transportleder ut till kusten.

Intressanta bruksmiljöer finner man på många ställen i länet, Axmar, Forsbacka, Gysinge, Strömbacka, Långvind och Iggesund. Den sistnämnda orten har en lång brukstradition sedan 1685. På 1870-talet gick man över från gammalt stångjärnsbruk till ett modernt bessemerjärnverk och överlevde den kris som gjorde många bruk till historia genom att bredda verksamheten med modern skogsindustriell tillverkning.

Publicerad