Stå här om du inte är normal

Alla ska passa in!

Alla ska passa in är en utställning som tar upp paradoxen med vårt dömande. I samhället har vi lagar, spelregler och normer vi dömer efter. Samtidigt påverkas vi starkt när vi dömer varandra för snabbt, för hårt eller utifrån föråldrade värderingar. Innehållet i utställningen utgår från ungas egna berättelser. Exemplen vänder på stereotyper om kropp, kön, klass, ålder, funktionsvariation, åsikt, bakgrund, kärlek eller tro. Under arbetspasset sätter vi vårt dömande under en granskande lupp och frågar oss vad dömandet har för konsekvenser för människor.

Bokningsbar: 11 augusti 2018 – 29 december 2018.
Målgrupp: åk 7-9, gy, vux/fhsk
Tid: 60 – 90 min
Gruppstorlek: max 30 deltagare