Endeavour – Om strävan, mod och frigörelse

Vilka frågor är viktigast idag i vår strävan för ökad jämställdhet?
Hur kan vi bidra till att skapa ett samhälle fritt från sexuella trakasserier?

I denna workshop undersöker vi förhållandet mellan människor och samhälle, utifrån kvinnofigurer som bryter sig ut ur låsta sammanhang och skapar sin egen frihet. Utställningen utmanar invanda normer och visar på sociala hierarkier. Eva Larssons utställning består av ett femtiotal rakubrända keramikskulpturer. Kraften och rörelsen i hennes skulpturer skapar ett ljust rum, fyllt av hopp.

Bokningsbar: tom 28 april 2018.
Målgrupp: åk 7-9, gy, vux/fhsk
Tid: 60 min
Gruppstorlek: max 30 deltagare

Publicerad