Metanoia

Skulptur från Yaşam Şaşmazers utställning Metanoia

Şaşmazer hämtar inspiration i psykologin och lyfter allmänmänskliga frågor om vad det innebär att vara ung – och vuxen. Begreppet metanoia användes av psykoanalytikern Carl Jung för att beskriva psykets självläkningsprocess efter en upplevelse av kris eller sammanbrott. Ett produktivt – potentiellt positivt – tillstånd som kan ge upphov till förändring.

Född (1980) och utbildad i Istanbul, är konstnären sedan ett par år bosatt och verksam i Berlin. Hennes verk har visats i Berlin, London, New York, Istanbul och Dubai. Genom sina skulpturer av unga vuxna lyfter hon frågor om hur vi som individer – och som samhälle – hanterar både det ljusa och det mörka. Hennes konst är personlig, social och politisk. Skulpturerna och deras skuggbilder bjuder in till samtal.

Şaşmazer har valt att arbeta i lindträ – ett material som ger en annan typ av kontakt och anknytning än exempelvis järn och sten. Verken har ett direkt uttryck genom sitt verklighetsnära uttryck i form och placering.

I de pedagogiska visningarna varvas guidning med att eleverna får göra egna iakttagelser och tolkningar av verken – både ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. Visningarna lägger fokus vid att eleverna ska få träna sig på att tolka konst och dess sammanhang ur olika perspektiv. Vi använder också konsten för en breddad samhällsdiskussion.

Praktisk information

Målgrupp: elever på gymnasium och vuxenutbildning.
Tidsåtgång: visningarna är 60 minuter långa och ges för 5–30 elever.

Utställningens tematik knyter an till skolans läroplaner i bild, samhällskunskap, religionskunskap, filosofi och psykologi. Utställningen – med sitt fokus på hantverk och material – är också relevant för exempelvis bygg- och anläggningsprogrammet. Visningar ges på svenska eller engelska.

Pedagogiska visningar (före och efter sommarlovet) erbjuds under följande perioder:

  • v. 20 (15 – 19 maj)
  • v. 21 (22- 24 maj, obs! fåtal)
  • v. 22 (29 maj – 2 juni)
  • v. 34 (21 – 25 augusti)
  • v. 36 (4- 8 september)

Skynda er att boka då tiden är begränsad!

Visningar för övriga grupper ges under hela sommaren.

Koppling till skolans läroplaner:

Koppling till gymnasieskolans läroplan i bild:

”Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder”.

Koppling till gymnasieskolans läroplan i religionskunskap:

”Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor”.

Koppling till gymnasieskolans läroplan i samhällskunskap:

”Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor”.

Koppling till gymnasieskolans läroplan i psykologi:

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och genom det bidra till ökad självkännedom”.

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över olika psykologiska fenomen och perspektiv i relation till egna erfarenheter”.