Månadens föremål – Bandgrindar

Fem bandgrindar med olika utformning och färgsättning.