Mickelsson

En sommarbild föreställande höhässjor tagen av Hilding Mickelsson.