Projekt

Integration, religion och nya överens­kommelser

Hälsinglands museum driver sedan april 2015 projektet Integration, religion och nya överenskommelser i samarbete med bland andra…

Romska bilder

Romerna har under lång tid förnekats plats i historieskrivning och samhälle, trots en femhundraårig närvaro i Sverige….

Haaken Gulleson och sengotisk träskulptur i Norrland

Under åren 2015-2017 pågår ett projekt kring senmedeltida träskulptur ur ett norrländskt perspektiv.