Projekt

Integration, religion och nya överens­kommelser

Hälsinglands museum driver sedan hösten 2015 projektet Integration, religion och nya överenskommelser i samarbete med bland andra…

Fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland

Förra året gav Hälsinglands museum i samarbete med Länsmuseet Gävleborg ut en bok om fiskarkapellen i Gästrikland…

Haaken Gulleson och sengotisk träskulptur i Norrland

Under åren 2015-2017 pågår ett projekt kring senmedeltida träskulptur ur ett norrländskt perspektiv.

Romska bilder

Hälsinglands museum tillsammans Romska kulturcentret i Malmö Romer har en femhundra år lång historia i Sverige. Trots…