Integration, religion och nya överens­kommelser

Hälsinglands museum driver sedan hösten 2015 projektet Integration, religion och nya överenskommelser i samarbete med bland andra Södertörns högskola. Projektet syftar till att nyansera, problematisera och sprida kunskap om religion och kultur som dagsaktuella och historiska samhällsfenomen.

Projektet är regionalt och ska vara en resurs för skolor och andra i och hela Gävleborgs län.  Vi arbetar tillsammans med elever och pedagoger på gymnasium, högstadieskolor, vuxenutbildning och med konfirmandgrupper. Projektet finns också tillgängligt som kunskapsresurs för tjänstemän och politiker i frågor som rör religion och interkulturalitet. Projektet är finansierat av Region Gävleborg.

Pedagogisk verksamhet

Projektet har som ambition att vara ett komplement till skolans undervisning i religionskunskap, samhällskunskap och historia. Projektets pedagogiska utbud ska vara tillgängligt för skolor i hela länet, oberoende av skolans möjlighet att besöka oss på plats i museiverksamheten i Hudiksvall. Vi har skolprogram som är anpassade för att genomföras på plats i skolan inom ramen för den ordinarie undervisningen, eller på andra platser i skolans närhet.

I pedagogiken blandas kunskapsförmedling och berättande med gemensamma diskussioner och problemlösning. Vi utforskar, utmana invanda föreställningar och ställer frågor. Syftet är öka elevernas kunskaper om och förmåga att kritiskt reflektera kring historiska och samtida fenomen och händelser och att relatera dem till större sammanhang. Flera av skolans kärnämnen – religion, historia, samhällskunskap, språk och geografi – omfattas.

Projektets pedagogiska utbud utvecklas ständigt. Har skolan egna önskemål eller idéer samarbetar vi gärna kring detta.

Gå till skolprogram

Lärarreferenser

Vill du komma i kontakt med lärare som har deltagit projektets i visningar och pedagogik med sina elever?

Kontakt