Integration, religion och nya överens­kommelser

Hälsinglands museum driver sedan april 2015 projektet Integration, religion och nya överenskommelser i samarbete med bland andra Södertörns högskola och Fryshusets interreligiösa projekt Tillsammans för Sverige. Projektet syftar till att använda religion och kultur som positiva resurser för ömsesidig integration och att öka kunskapen om religion som samhällsfenomen. Projektet drivs med stöd av Region Gävleborg och löper till och med juni 2018.

Större aktiviteter läggs ut i kalendariet på hemsidan. Följ också projektet på Facebook, Instagram och Twitter!