Romska bilder

Projektet Romska bilders logotyp

Romerna har under lång tid förnekats plats i historieskrivning och samhälle, trots en femhundraårig närvaro i Sverige. Den romska historien är en viktig del av vår gemensamma historia. En viktig dokumentation av romers liv och kultur finns i den fotografiska bilden, men det finns idag inget samlat arkiv med ett sådant material.

Alla människor har rätt till sitt kulturarv och sin historia. Vårt gemensamma kulturarv delas av alla och det måste därför inkludera fler, särskilt grupper och människor som gjorts mer eller mindre osynliga i historien. För att synliggöra romernas del i det svenska kulturarvet genomför Hälsinglands Museum och Romska Kulturcentret i Malmö nu en räddningsinsats genom att samla in, bevara och tillgängliggöra fotografier från den romska resandetiden, det vill säga fram till ungefär 1960-talet.

Insamling och digitalisering kommer att säkerställa att fotografierna finns kvar även i framtiden. Så långt det är möjligt ska personerna och platserna på bilderna identifieras. Romernas boplatser fanns över hela landet, men har inte lämnat några bestående fysiska spår. Att identifiera platserna är ett sätt att synliggöra romernas plats och närvaro i kulturlandskapet. Många bilder finns hos privatpersoner, andra måste sökas i olika samlingar och arkiv. Att finna dem är en detektivuppgift och det är hög tid, minnet av bilderna och deras historia bärs av människor, men inte hur länge som helst.