Projektet Romska bilders logotyp

Romska bilder

Hälsinglands museum tillsammans Romska kulturcentret i Malmö

Romer har en femhundra år lång historia i Sverige. Trots det har de förnekats plats i både samhälle och historieskrivning. De har utsatts för omfattande diskriminering, ofta genom statliga beslut. Romer fick inte medborgarskap förrän 1952 vilket betyder att de fram till dess inte hade rätt till självklarheter som sjukvård, utbildning och bostad. Fram till 1960-talet var romer i Sverige förvägrade att stanna på en och samma plats under längre tid. Romer tvingades därför bo i husvagnar och tält året runt och hela tiden flytta från plats till plats.

Den romska historien är en del av vår gemensamma historia. Därför är det viktigt att göra det romska kulturarvet synligt i dag. Alla människor har rätt till sitt kulturarv och sin historia. Ett gemensamt kulturarv delas av alla och måste därför inkludera alla, särskilt de som gjorts mer eller mindre osynliga i historien.

Projektet Romska Bilder är en räddningsinsats för att samla in, bevara och tillgängliggöra äldre fotografier på romer från resandetiden. Den fotografiska bilden är ett viktigt dokumentärt material som ger en unik inblick i romernas liv och kultur. I dag är det svårt att hitta skriftliga källor som kan berätta något om romer från äldre tid. Det beror främst på att den diskriminering som funnits mot romer har också gjort att både källmaterialet och historieskrivningen om dem blivit magert.

Fotografier av romer har oftast inte samlats i officiella arkiv. Fotografierna kan finnas i privata familjealbum eller gömda i en låda på en vind. Därför är det ett unikt material och en källa till den romska historien. De flesta av fotografierna är tagna av andra än romer själva. De visar alltså den utomståendes blick på romerna (och därmed också samhällets blick). När romer kom med sina vagnar och tält till bygden väckte de uppmärksamhet. Vissa blev kanske nyfikna, andra misstänksamma.

Romer utsätts än i dag för diskriminering. Många av de myter som funnits om romer finns fortfarande kvar och underbygger diskrimineringen. Mycket av det som går att läsa om romer historiskt är präglade av dessa fördomar och myter. Den fotografiska bilden har förmågan att också gå bortom orden, bortom myterna. På fotografierna ser vi människor. Vi möter deras ansikten och får ta del av deras liv.

Genom att samla in och och digitalisera bilderna kommer de att bevaras för framtiden. Så långt det är möjligt ska personerna och platserna på bilderna identifieras.

Hemsida DigitaltMuseum