Ett av Rosa Taikons smycken hängd på timmervägg.
Foto: Rosa Taikon / Hälsinglands Museum

Rosa Taikons verkstad

Museet arbetar tillsammans med Christina Zetterlund i arbetet med Rosa Taikons verkstad. Konsthantverks- och designhistorikern Christina Zetterlund är verksam vid Linnéuniversitetet. I sin forskning har hon arbetat med frågor kring makt och historieskrivning där hon i artiklar jämte utställningar undersökt konsthantverk- och designhistoria utifrån intersektionella perspektiv.

Under det kommande året kommer Christina Zetterlunds forskning att bidra till att utveckla kunskapen om Rosa Taikon. Det är en kunskap som kommer att bidra till att vi kan skapa ett levande arkiv och en innehållsrik utställning.

Projektet stöds av Region Gävleborg, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Kulturrådet.