Museet har stora samlingar medeltida kyrkokonst och praktföremål ur regionens bondekultur, en omfattande textilsamling samt en betydande samling folkligt, interiört väggmåleri. Konstsamlingen innehåller merparten av kubisten John Stens produktion samtidigt som den rymmer viktiga nedslag nationellt och regionalt från 1700-talet till idag. Museets bildarkiv innehåller fotografier från närliggande landsbygdssocknar samt en större porträttsamling. En särskild del av bildarkivet utgörs av Hilding Mickelsson-samlingen om ca 150 000 fotografier som utgör en ovärderlig dokumentation av landskapets kultur och natur.

Bildarkiv

Museets bildarkiv är ett modernt, klimatanpassat arkiv som innehåller ungefär 300 000 bilder. Samlingarna har en koncentration på Hudiksvalls stads…

Föremål

Museet har flera olika slags grupper föremål i samlingarna. Vad som samlats in under museets 150-åriga historia har varierat men…

DigitaltMuseum

Du kan söka i Hälsinglands Museums foto- och föremålssamlingar på digitaltmuseum.se. Museet tillgängliggör aktivt den information som finns kring samlingarna….

Arkiv

Arkivet består bl.a. av olika personarkiv, gårdsarkiv, brandstodsaktiebolagets handlingar och mycket annat som är kopplat till museets fokusområden.

Insamling och värdering av föremål

Insamlingen av föremål till samlingarna sker idag efter museets generella riktlinjer.