Bildarkiv

Museets bildarkiv är ett modernt, klimatanpassat arkiv som innehåller ungefär 300 000 bilder. Samlingarna har en koncentration på Hudiksvalls stads historia, men Hälsinglands alla kommuner finns representerade.

I det äldre materialet är den stora samlingen från fotograf J-O Wiklunds ateljé i Hudiksvall en grundstomme. Den omfattar ca 10 000 glasplåtar och pappersbilder för tiden 1875–1910. Wiklund var en flitig porträttfotograf, men fotograferade också ett stort antal stadsvyer från Hudiksvall, med värdefullt historiskt innehåll. Även Wiklunds efterträdare, Inga Undén, har sitt arkiv i museet, liksom en del mindre samlingar från andra fotografer.

En större porträttsamling över främst Hudiksvallsbor finns i ett 50-tal så kallade visitkortsalbum. Ca 20 av albumen är ordnade i kategorier som präster, lärare, och omfattar främst borgerliga familjer från tiden 1880-1910.

Bildarkivet är mest representativt för sekelskiftet 1900. De bäst representerade landsbygdssocknarna är Ljusdal, Järvsö, Forsa och Delsbo.

Museet kan också hyra ut utrymme i arkivet för andra bildsamlingar. Kontakta oss för mer information.

En särskild del av bildarkivet utgör Hilding Mickelsson-arkivet. Hilding Mickelsson (1919–2002) är Hälsinglands mest kände fotograf. Han dokumenterade under några årtionden kultur och natur i landskapet och efterlämnade en väldig samling på nära 150 000 bilder. Sedan hösten 2003 pågår ett arbete med att kategorisera och digitalisera Hilding Mickelssons samlingen.

När arbetet är färdigt ska det finnas tillgängligt i en databas där allmänheten har möjlighet att söka och beställa bilder. Redan nu finns många bilder tillgängliga, kontakta museet för information och beställning.

Vill du veta mer om bildarkivet?