Visnings­magasin och arkiv

Textilt visningsmagasin

Ett av museets viktigaste profilområden är textilier. Vårt textila visningsmagasin är en viktig del i arbetet för att göra vår stora textilsamling på ungefär 6500 föremål tillgänglig. Magasinet ger möjlighet till fördjupning och detaljstudier av det textila materialet. En lika viktig del av museets textila profil är den permanenta textilutställningen ”De brutna mönstren”. I magasinet finns folkliga textilier, liksom borgerliga och kyrkliga, linne från Flor, stickade tröjor, borgerliga festklänningar. Men här finns också föremål från medeltiden, en korkåpa från Njutånger eller den unika Ilsbopällen från samma århundrade. Merparten av föremålen är från 1800-talet, det allra äldsta från 1400-talet.

Interiört väggmåleri

Det folkliga inredningsmåleriet står i centrum för världsarv hälsingegårdar. Museets visningsmagasin innehåller en av landets bästa samlingar, med drygt 200 fält från olika områden och tider i landskapet, ofta tagna från rivna hälsingegårdar.

I Hälsinglands rika bondekultur är väggmålningarna en viktig del. Landskapets bondgårdar har bevarat ovanligt många väggmålningar. De speglar historia, tankar och ideal från olika epoker och genom olika upphovsmän. Från de senmedeltida bibliska berättelserna fram till sena 1800-talets dekorativa och ibland exotiska bildvärld.

Den bondekultur vi kan se i Hälsingland fick en sista blomstring runt 1800-talets mitt. Den är ingen isolerad företeelse innanför landskapets gränser utan är del av ett kulturområde som sträcker sig från Tröndelagen i Norge till södra Österbotten i Finland.

Magasinen är tillgängliga för alla intresserade och besökare efter bokning.