Bildens rörelser

Ordet ’stillbild’ används inte längre, kanske för att den rörliga bilden blivit så självklar vardag. Och klokare…