Planscher på väggmålningar

Idol på bondevägg

Av omistligt värde för mänskligheten. Det kan de målade väggbonaderna i hälsingegårdar komma att bli. Om Unesco…