Forsa Folkhögskolas elevutställning

Kursdeltagarna vid fotolinjen visar sina slutarbeten.

Publicerad