Händer som berör material

Sinnerligt

Sinnerligt – en utställning för alla oavsett funktionalitet.

”Sinnerligt” är en utställning för alla sinnen och för känslan. Bildkonstnären Laura Blake och scenkonstnären Ellie Griffiths har skapat en serie installationer för besökare, oavsett mental kapacitet eller intellektuell funktion.

Rummen uppmuntrar till lek och närvaro genom utforskande av olika material och konstnärliga uttryck. Syftet är att ge alla besökare, speciellt de med särskilda behov, tillgång till meningsfulla konstupplevelser. Syn, lukt, smak, beröring, hörsel och det som med ett engelskt uttryck kallas ”kinestetic sense” alltså upplevelsen av din kropp i rummet – denna helhet av mänskliga sinnen behövs för att ta del av konst och konstverk.

Publicerad Senast uppdaterad