Nyförvärv av Jonas Hertman

Bild av väggfält med poserande personer.
Foto: Hälsinglands Museum

På 1760-talet uppträder målningar med en ny stil i södra Hälsingland. De skiljer sig tydligt från Ovanåkersskolan och Delsboskolan. Måleriet är utfört i klarare färger och ser mer ut att vara utfört av en akademiskt bildad målare eller stadsmålare. Måleriet finns i Voxnadalen, Bollnäs, Rengsjö, Mo och Trönö. Det vill säga i merparten av södra Hälsingland. Mest känt är Bollnässtugan på Skansen, som signerades av Jonas Hertman år 1786.

På bilden ser vi gårdens folk som poserar med det nyfunna fältet kring 1950. I utställningen visar museet detta fält, målat av Jonas Hertman 1775. Andra verk i den så kallade ”Hertmanskolan” visas även.

Relaterat innehåll

Bild av väggfält med poserande personer.

Hudiksvall Hela Livet / Visning: Nyförvärv av Jonas Hertman

Antikvarie Lars Nylander visar utställningen Nyförvärv av Jonas Hertman.

Fredag 15 september kl. 10:30