Museets framsida

Notis

Skogen, klimatet och du

Hur kommer det sig att ett museum väljer att arbeta med frågor om skog, klimat och hållbarhet? Museer sysslar väl med historia och historiebruk? Skogen rymmer också många kulturarvs­berättelser och Hälsinglands kulturarv är starkt knutet till skog, till byggnader av timmer och föremål av trä. Världsarvet Hälsingegårdar är en del av detta.

Öppettider

Hälsinglands museum är stängt tills vidare.

Veckans kalendarium

Se alla evenemang

Aktuella utställningar

Korgen

Utställningen ”Korgen” ger en bred exposé över korgens mångsidiga och produktiva roll i det gamla samhället. Korgar som bands och […]

Bildens meningar

Aktuella utställningar