Wester Tolbo

Ett trasigt och gulnat brev med snirklig text som berättar om nödåret 1867.