Tillgänglighet

  • Vid museets entré finns handikapparkering. Entrén kan enkelt nås med rullstol eller permobil.
  • Museet har hiss som leder till utställningar på plan två och tre.
  • För besökare med nedsatt syn är alla trappsteg markerade i särskild färg.
  • Barnvagn och rullstol kan användas i alla våra utställningar.
  • Handikapptoalett finns på plan ett och tre.
  • Levande växter finns i cafeét. Vid särskilda tillfällen kan det även förekomma växter på andra platser i museet.
  • I samband med produktion av nya utställningar kan det ibland förekomma damm och starka dofter. Om du är osäker kontakta oss före besöket.