Stadsvy över gata.

Femtiotal

Hudiksvalls Storgata upp mot väster. Det välkända automathuset sträcker sig ovanför övrig bebyggelse. Ett dyrt och omständigt skrytbygge från 1906. Fotografen har arrangerat vackert, ett av kanalparkens träd skapar rumskänsla och djup i bilden. Det var så man skulle komponera en bild, det lärde femtiotalets fotoböcker ut.

Bilarnas former är ännu bulliga, frikostiga med plåt och krom och det är vänstertrafik förstås. Två klockor visar tiden, den högra tillhör Sundbergs ur och sitter kvar än idag. Hudiksvall har bevarat stora delar av sin gamla stadsbild och sina gamla hus. I själva centrum har dock omfattande rivningar skett. Till vänster en av flyglarna från Lindegrenska gården, där Klints berömda café låg.

Allt rivet när Jonnie Dahlström lät bygga sitt centrumhus. Som först kallades Dahlströmska höghuset och ritades i sex våningar, vilket krympte till tre av den smått rasande kritiken. 1966 invigdes det. Ovanför Lindegrens ligger Lindahlska huset, rivet för Domusbygget, samma öde drabbade den fastighet som syns strax innan Automathuset. Handelsbankens gamla byggnad, på bilden högra sida, är också borta.

Stora, brutala förändringar av gatubilden i en stad som har gott rykte för sitt bevarande av gamla miljöer. Gatan är inte asfalterad utan lagd med huggen gatsten. Våren har kommit, herrarna har rock och damerna dräkt, bägge sommarlätta. Biltrafiken är nästan frånvarande och därigenom idyllisk och molnen är arrangerade, de också. Eller åtminstone inväntade och förstärkta med det gul- eller rödfilter som gjorde himlabilder så oemotståndliga. Det är vårkänsla och känns långt efter kriget i den bästa av världar i femtiotalets Hudiksvall.