En grupp skidåkare står på rad.

Skidklubben Fram

Denna ståtliga uppställning av skidåkare ute på Storfjärdens is är tagen det nya århundradets första år, 1900 jämt. Kanske föreställer de skidklubben ”Fram”, ett paraderande kollektiv, en ny form för fritid, skapad för staden Hudiksvalls läroverkselever, flickor och pojkar.

Bakom bilden finns då konturen av Anna Midling, hustru till Oscar Midling, VD för Hudiksvalls Trävaru AB. En hitkallad företagsdoktor som fick det fallfärdiga bolaget på fötter mot 1890-talets slut. Anna Midling fann det sorgligt hur stadens ungdom stod tillbaka i skidsporten, startade alltså en skidklubb som tog namn efter Nansens Nordpolsskuta. Titulatur, och nationellt sinnelag, även på skidklubbar.

Agi Lindegren, den ständigt dekorerande slottsarkitekten, ritade klubbmärket. Utflykterna gjordes söndagar. Annons på lördag, samling på esplanaden och så mötte fru Midling vid målet med kaffepanna och smörgåsar. Alltför populärt blev detta nöje. Stadens präster fann att det drog intresset från kyrkan och högmässan. Larmade och protesterade, tystnade när en tidningsartikel visade det stärkande, sunda och nationellt fostrande i skidåkning under ungdomens enda lediga dag. När utflykterna var till ända hälsades herrskapet Midling med tacksamma hurra-rop, enligt samtida tidningsreferat.

En enda individ blir alltså tydlig i denna bild av ett anonymt kollektiv. Hon som syns i sin frånvaro och troligtvis aldrig deltog i skidklubben Frams utflykter. Fru Anna Midling.