Barn på led vid ett Frisksport evenemang.

Frisksport

Unga och nyktra. Ja, naturligtvis är dessa barn bägge delarna, precis som det står på banderollen i bakgrunden. Frisksportbanderollen. Fattas bara, bilden av Hilding Mickelsson föreställer ett riksläger för frisksportarna. Man har samlats i Bollnäs, året är 1959, strax efter skollovets start i början av juni.

Mickelsson dokumenterade många liknande tillfällen, orentering, skidåkning, det organiserade folklivet låg honom nära. Sundhetsfostran är detta. En något yngre gren på det träd som heter folkbildning och folkrörelse. Nykterhet, fysisk träning, nyttig mat, ungdom. Kruska och kalla avrivningar. 1936 bildades Svenska Frisksportförbundet, men tanken om den sunda själen i den sunda kroppen är långt äldre. Och inte är den specifikt svensk heller, friluftsromantiken var stark i både USA och England mot 1800-talets slut.

Oppositionen mot den industriella fulheten och ödeläggelsen kunde ta sig många uttryck. Att glatt marschera över berg och dal, gärna sjungande, var ett sätt. I Tyskland kallades detta Wandervogel-rörelsen. Man får tro att barnen förblev nyktra och friska i många år. Deras årtiondena brukar ju kallas välfärdens skördetid och räckte länge nog.

Ända tills själva tanken, just den på banderollen, började glömmas bort.