Ett familjefoto där endast kvinnan ser glad ut och de övriga visar upp sura miner.

På tröskeln

Att bilden är i dåligt skick bortser vi från, den är ju så gammal. Faktiskt bland de äldsta fotografierna från Hudiksvall, året är 1860. I klädernas mode är den laddad med historia och dessutom med en modernitet som ska komma. Patriarken heter Per Åström, av fiskarsläkt, men nu handlare och skeppsredare, en av de mer för- mögna i staden. Lika butter vid ateljébesöket som de tre barnen Anna, Axel och Ernst. Hustrun Christina ensam är blid, tjugo år yngre än maken.

Per Åström stod på tröskeln till det nya samhället, ett sockerbruk är bland de mer exotiska företagsinitiativen. Men var han omtyckt? År 1868 kom det till ett upplopp som i lokal historia fått namnet ”rebelli”. Det var dagsverkare och yngre fiskare som var missnöjda över uteblivna arbeten som tågade runt, slog sönder rutor och staket, larmade och hotade. Mest slog de sönder den Åströmska gården på Västra Tullgatan, Åström själv sägs ha gömt sig i en skrubb. Så sköt bagare Almgren ihjäl en av demonstranterna med sin hagelbössa och rebelli upphörde.

Var upploppet varsel om en ny tid? Den som hustrun Christina fick uppleva när hon ärvde hela ägan Åvik som hon senare säljer till tomter vilka blir det första arbetarsamhället. Håstaholmens sågverk (strax i närheten) är likaledes stadens första industri. En gång var gården Åvik det gamla; ett prydligt sommarnöje med vacker park, beläget en bit utanför staden. Omtyckt som utflyktsställe, utplånat i den stora branden 1906. Med trettio år drygt överlever änkan Christina sin make och dör 1908, adress Åvik.