Hoppa till innehåll

Från fiskets tid

Bildens meningar

Fiskaren här heter Axel Lindfors och han ser varken ung eller gammal ut, men därför är han också trovärdig. Han är varken historisk eller tillgjord och bilden är tagen i Borka vid Hälsingekusten den nionde juni 1956. Den by som byborna själva kallade för Pepparbyn eftersom inläggning av strömming blivit ett så viktigt näringsfång, en sex-sju ställen i fiskeläget var sysselsatta därmed.

Lindfors har hämtat en sköt som han haft på lagning, sedan han flarat om den bär det iväg till Sörön. Kanske lönar sig fisket bättre nu än det gjorde i 1900-talets början, när man fick 15 kronor i månaden som fiskardräng och fisket ibland var så dåligt att vilket lönearbete som helst gav bättre utdelning.

Och fiskarbarnen blev lite efter i skolgången eftersom de skulle vistas på skären redan tidigt om sommarsäsongen. Det fick de försöka läsa igen senare. Sen, efter skolan, blev pojkarna fiskardrängar och fick då en sjundedel av fångsten, det kunde bli en krona om dan, någon gång två, ifall fångsten blev utomordentlig.

Det kunde äldre fiskare berätta om, men särskilt bra blev väl fisket aldrig igen, inte ens i Borka, med sin brygga och sina traditioner. Och ifall ni undrar så betyder ’flara om’ att man sätter nya flöten på nätet.

Jan-Olov Nyström

Publiceringsdatum

  • Publicerad