Tre personer vid slåtterarbete där en av dem kör en traktor.

Slåtterordning

Det fanns en arbetsdelning i jordbrukssamhället. Det är självklart, alla samhällen organiserar arbetet, även i den lilla skalan. Ibland bryts detta mönster, ibland överraskar det. Varför ansågs slitet i ladugården mest reserverat för kvinnorna? Medan den mindre väsentliga jakten var mannens domän? Liksom fisket. För att inte tala om allt som hörde till hästen och kördonen.

Här är det slåtterarbete vid Broddens i Glössbo i södra Hälsingland och allt är inte riktigt som det brukar. Dottern Ingrid Brodd kör traktorn, det är skördemånaden 1961. Märta Brodd räfsar och hennes bror Emil Runkvist hässjar.

Genusordning är större än frågan om vem som rattar traktorn. Kanske kan man dock säga att allt börjar där, i arbetets jämställdhet. Traktorn var hästens förlängning, alltså mannens makt, men inte här, inte hos Broddens.

Småbondens liv pressade fram en mer jämlik ordning mellan kvinnan och mannen. Alla förstod de fyra händernas nödvändighet när allt berodde av handens arbete. Och så hästens då, och traktorns. Som dottern Ingrid kör, med släpräfsan bakom, fram till hässjan. Och Hilding Mickelsson såg tillfället, när molnen arrangerade centralperspektivet nästan helt perfekt. Och genusordningen rubbades en aning.