En kyrka, kyrkogård samt klocktorn.

Samhällsbygge mitt i byn

Kyrkan var samhällets själva nervpunkt. Även här där inget samhälle syns utan enbart Hälsingtunas jordbruksmark runt omkring. Det var kyrkan som organiserade allt det nya som växte fram från 1000-talet. När det vi kallar vikingatiden började få avlösning av det europeiskt allmänna. Och vi fick en fast organisation i socknar, vi fick skatter, en ny religion och all möjlig ordning och kultur från denna kristna lära. Nya latinska bokstäver istället för runor, nya sånger, böcker och stora normsystem för hur vi skulle bete oss. Skrivna och oskrivna.

Det syns på bilden, kyrkans utropstecken. Det var kyrkan som lärde upp det sekulära samhället hur man skulle göra.

Troligen byggdes just denna kyrka i tidigt 1200-tal, fram till sekelskiftet 1500 hade Tuna kyrka dessutom ett östligt torn, vilket är ovanligt och kallas klövsadelkyrka. Kanske tyder det västliga tornet på ett starkt världsligt in- flytande. Det står fortfarande kvar och var en gång ännu högre, men är inget klocktorn. Klockorna hänger i klockstapeln. Vad tornet användes till kan man undra över. Inte så många tror att det handlade om försvar, men det har tjocka murar och stora valv inuti, kanske ett stryktåligt och säkert förvaringsutrymme?

Kyrkan fostrade varje svensk i århundraden, kyrkogångsplikten var lag. Du måste gå till gudstjänsten, du måste kunna lärorna och lyda dogmen. Annars kom de världsliga straffen. Själva allvaret syns ännu vid sekelskiftet 1900, när det här vykortet framställdes. En väldig runsten på kyrkogården påminner om forntiden, men är lika kristen den. Det är ingen tvekan om vem som bestämmer över Hälsingtuna socken.