Hoppa till innehåll

Tro, hopp och nykterhet

Bildens meningar

Åter igen föreskriver modet att unga män kan bära mäktiga helskägg, som de gjorde fordom, här vid sekelvändningen 1900. Dock är de idag mer sällan medlemmar av Frälsningsarmén. Eller meniga och officerare som det egentligen hette.

Två soldater från arbetarsamhället Åvik, som vid fotografiets tid inte var inkorporerat i staden Hudiksvall. Utan var ett helt eget municipalsamhälle, ett egendomligt ord som visar på lite lägre grad av stadsliga rättigheter, termen försvann först 1971. Åvik slukades 1911 så att Hudiksvall blev nästan fördubblat på kuppen.

En protestantisk kristen rörelse för evangelisation, nykterhet och socialt arbete med metodistisk bakgrund. Säger Wikipedia. Frälsningsarmén behövdes nog i Åvik, där fanns många av dessa samhällets yttersta. Arbetarklassen är ju inte styrka enbart. Armén grundades i England 1865 och fanns sedan 1882 i Sverige. Med uniformer, befälsgrader, militär organisation och sprittande musik. Bland de armaste.

Åvik var mest arbetarklass, allt var uppbyggt kring Håsta-holmens sågverk, och samhället är bäst beskrivet av Birger Lundberg i boken ”Min lilla stad”. Från början var här hagmark som blev planerad och bebyggd på 1870-talet. En helt öde-läggande brand härjade samhället 1906. 75 hus förstördes och endast 13 återstod. Då behövdes nog hoppet, Frälsningsarméns hopp bland de förtvivlade.

Jo, den där kampen mot spritdjävulen. Många och långa klagoskrivelser riktas mot handlarna i Åvik mot 1800-talets slut, när arbetarklassen bara växer och växer. De säljer alkoholhaltiga drycker till minderåriga, i strid med alla bestämmelser. Man reser krav om förbud. Efter en viss tvekan beslutar kommunalnämnden att rikta en varning till Kristina Löfvenblad som driver en matservering, hon får skärpa sig vad gäller ölutskänkningen. Och mot handlaren Karl Hagqvist är man hårdare, han förbjuds helt sonika att handla med alla slags malt- och vindrycker. Inte bara har han sålt öl till minderåriga, han har gjort det under söndagarnas högmässotid dessutom!

Nykterhet, frälsning och glada melodier på gitarr. Långt senare kom det vi kallar välfärdssamhälle, hälsovårdsstadga m.m. Upplysningens väg i Åvik.

Jan-Olov Nyström

Publiceringsdatum

  • Publicerad