Hoppa till innehåll

Grovbrytning

Bildens meningar

1957 – 58 drogs ny väg mellan Gnarpsbruket och Norrfjärden i Nordanstig. Därför står Erik Eng från Alfta med sin tryckluftsborr medan Uno Söderberg från Sörfjärden är redo att fyra av salvan med sin elektriska detonator. Grovbrytning kallas det. De ser ut som arbetarklass gjorde i mitten av femtiotalet, tungt självsäkra. Medan ledamoten av vägföretagets styrelse, Gunnar Nordin från Gnarp, både bildligt och bokstavligt intar en mer undanskymd position.

Pionjär heter borrmaskinen, som regel tryckluftsdriven via ett dieselaggregat. Ett osaligt möte mellan människa och teknik som gav kärlkramp, händer som blev vita och domnade sedan blodkärlen skakat sönder. Effektivare dock än slägga och handborr.

Nobelpriset med allt som därtill hör syns inte på bilden, men finns; högkulturen vilar ju på dynamitens grund. Norrlands infrastruktur syns lite bättre, i drygt hundra år (sedan 1841) har bidrag utgått från statsmakten till allmänna väg- och brobyggen. Historiskt sett var vägar någonting naturberoende, bäst var vägarna på vatten, vare sig det var fruset eller flytande. Verkligt tunga transporter på land kunde bara ske över snö eller is, ordet ’vintervägar’ hade en helt annan innebörd än idag. Usla hålvägar, där hjulspåren skurit djupt i marken, var ett elände som utländska upptäcktsresande älskade att förfasa sig över i sina böcker. När de reste genom utkantslandet Sverige i flydda århundraden. Vägarna i Norrland var mycket länge ett glest nät.

Jämna vägar är samhällsbyggande, förändrande. Kärror med ett hjulpar kan färdas över hålvägens gropar och stenar, men icke större vagnar med två hjulpar, de bryts sönder. Mjölk kan skickas långt på en jämn väg utan att skakas till smör innan man nått sin destination. De nya vägarna gav ett nytt samhälle, mest av alla kanske den som drogs på järnskenor genom landskapet, förskräckande alla med sin hiskeliga fart, sina moln av ånga och dånet av järnhjul.

Men här; lukten av stendamm, smattret från borrstålet mot bergets rötter. Arbetets lukt och arbetets ljud genom höststillat i november 1957.

Jan-Olov Nyström

Publiceringsdatum

  • Publicerad