Alice Jacobsson – social pionjär och tobaksodlare i Australien

Jan-Olov Nyström föreläser om Alice Jacobsson – social pionjär och tobaksodlare i Australien.