Alla ska passa in

22 8.00-9.00 WS Alla ska passa in Östra skolan 7 A
12.30-13.30 WS Alla ska passa in Östra skolan åk 8
14.20-15.10 WS Alla ska passa in Östra skolan 7 B
23 8.00-9.00 WS Alla ska passa in Östra skolan 8 C
9.30-10.30 WS Alla ska passa in Forsa folkhögskola
11.45-13.15 WS Alla ska passa in Drottning Blanka, Gävle
24 8.00-9.00 WS Alla ska passa in Östra skolan 7
12.30-13.50 WS Alla ska passa in Hudikskolan åk 8
25 8.00-9.30 WS Alla ska passa in  Östra skolan 8D
12.30-13.50 WS Alla ska passa in Hudikskolan åk 8
26 12.40-14.10 WS Alla ska passa in Hudikskolan åk 7