Anknytning & Föräldraskap.

Hälsinglands Museum visar nu två utställningar som båda väcker tankar och funderingar kring föräldraskapet.

Fredag 17/2 kl.14-15, tillsammans med HHL, Hudiksvall Hela Livet, visar vi utställningarna ”All denna jävla lycka” & Take my life” med efterföljande samtal av Ola Högvall, socionom, om anknytning & föräldraskap.

Välkomna!Två textilskulpturer ligger på madrasser.