Anna Höglund

Vi kommer utifrån bilder och text i boken att reflektera utifrån ett antal filosofiska frågeställningar.

Workshop utifrån Anna Höglunds bok ”Alla frågar sig varför” målgrupp: från 6 år