Tält med människor kring öppen eld
Foto: Per Lind (Inventarienummer: RKC-0450)

Att bevara och förmedla den romska minoritetens kulturarv (föranmälan)

Hur ser arbetet med romskt kulturarv ut i Sverige idag? Vad görs, vad har gjorts och vad kommer att göras? Vad kan vi lära av varandra?

Hälsinglands museum har ett regionalt uppdrag att fokusera på den romska minoritetens historia. I arbetet, som pågått sedan 2014, har vi lärt oss om minoritetens betydelse för nationell historieskrivning. Vi vill därför samverka med fler. Vi vill mötas och diskutera området med erfarna aktörer samt med de som vill lära sig mer. Vi vill ta del av erfarenheter och bygga gemensam kunskap. Vi hoppas att fler vill utveckla, nätverka och fördjupa arbetet med romsk historia i landet.

Ladda ned program som PDF

Dokumentation från dagen

Anmälan senast 11 november till Elin Thomasson: