Hoppa till innehåll

Bilden som terapi

Föreläsning

Plats: Peter Stormaresalen, Kulturhuset i Bollnäs

Kultur och hälsa spelade en stor roll för vården på Hälsinge sjukhus. Täppas Fogelberg berättar om sin tid som bildterapeut på Hälsinge sjukhus och vad bildterapin betydde för patienterna. Hälsinge sjukhus var nytt och modernt inte bara fysiskt med moderna lokaler. Här användes också nya, moderna behandlingsformer.

På mentalsjukhusen fanns ett stort utbud av kulturaktiviteter. De användes för att skapa meningsfull sysselsättning men ibland också för att behandling. Bildterapi är en behandlingsform där kulturuttryck som bild, form, måleri används. Som behandlingsform kom den till Sverige på 60-talet. Terapiformen som utvecklats i USA innebär att bildskapande används för uttryck och kommunikation tillsammans med en bildterapeut. Målet är att ”stärka självkänsla och identitet, förbättra insikt och självkännedom och ett kreativt förhållningssätt”. Täppas Fogelberg arbetade en period som bildterapeut på Hälsinge sjukhus.

Detta evenemang är en del av projektet Sjukhusvägens glömda historia, ett samarbete mellan Hälsinglands museum, Kulturenheten Bollnäs kommun och Region Gävleborg. Arbetet sker också i samverkan med ideella organisationer som Släkt och bygd samt organisationer för patienter, anhöriga och personal.

Publiceringsdatum

  • Publicerad