Bra stadsrum – vad är det?

Vilka är Hudiksvalls innerstads främsta kvaliteter? Hur väl tas de tillvara? Hur kan stadskärnan utvecklas? Under ledning av arkitekturkritikern Mark Isitt synar en kvalificerad panel stadens rum och dess möjligheter.

Samtalet kommer att vara synnerligen förutsättningslöst, rättframt, högt i tak. Välkomna att falla varandra i talet, att avbryta om ni så önskar – vi vill få till ett levande samtal.