Carola Nordbäck

Kyrkohistoriker Carola Nordbäck från Mittuniversitetet besöker museet för sitt nya forskningsprojekt om religion och museipedagogik.