Trädkronor fotade nedifrån

Dansa skogen på Bommars i Letsbo

Dansa skogen med Malin Frisk

Utforska temat skog, natur och klimat med hjälp av fantasi, kropp och rörelse. Hur går fotosyntesen till egentligen? Kan man dansa det som händer i skogen? Rörelsevisningar för barn mellan 6-10 år.

Tid Max antal
13:00-14:00 15

Anmälan

info@bommars.se
070-292 98 62
Senast 3 augusti