Trädkronor fotade nedifrån

Dansa skogen på Delsbo forngård

Dansa skogen med Malin Frisk

Utforska temat skog, natur och klimat med hjälp av fantasi, kropp och rörelse. Hur går fotosyntesen till egentligen? Kan man dansa det som händer i skogen? Rörelsevisningar för barn mellan 6-10 år.

Tid Max antal
13:00-14:00 15
14:15-15:15 15

Anmälan

mfdans@gmail.com
073-845 00 33
Senast 31 juli