Trädkronor fotade nedifrån

Dansa skogen på Erik-Anders

Dansa skogen med Malin Frisk

Utforska temat skog, natur och klimat med hjälp av fantasi, kropp och rörelse. Hur går fotosyntesen till egentligen? Kan man dansa det som händer i skogen? Rörelsevisningar för barn mellan 6-10 år.

Tid Max antal
11:30-12:30 15
13:00-14:00 15

Anmälan

info@erik-anders.se
072-728 79 42
Senast 8 augusti