Trädkronor fotade nedifrån

Dansa skogen på Forsa forngård

Dansa skogen med Malin Frisk

Utforska temat skog, natur och klimat med hjälp av fantasi, kropp och rörelse. Hur går fotosyntesen till egentligen? Kan man dansa det som händer i skogen? Rörelsevisningar för barn mellan 6-10 år.

Tid Max antal
11:00-12:00 15
13:00-14:00 15
14:30-15:30 15

Anmälan

barnensfrano@forsahembygdsforening.se
070-372 89 52
Senast 3 augusti